Princíp pneumatického značkovacieho stroja

- Jul 29, 2017 -

Prostredníctvom obsahu čínskych a anglických znakov, ktoré sa majú vytlačiť, obsah grafického vstupu do počítača, softvéru na označovanie počítača na konvertovanie obsahu digitálneho riadiaceho signálu, ktorý je odoslaný do riadiacej jednotky, riadenie tlače na obrobku kontinuálna bodová matica zložená z znakov a grafiky; - dvojrozmerná rovina podľa sady pohybu trajektórie, zatiaľ čo tlačová ihla v úlohe stlačeného vzduchu pod povrchom obrobku vytlačila hustou bodovou maticou zloženou z konkávnej značky. Výhodou pneumatického značkovacieho stroja je mriežka na vyššej tvrdosti kovu na dosiahnutie online tlače.


p201706091010072257710.jpg


Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • laserové značenie stroj na kov
  • priemyselný laserový značkovací stroj
  • Hand Held kov pneumatické označenie stroj
  • CNC pneumatický gravírovací stroj
  • stolný laserový gravírovací stroj
  • veľkoplošný laserový rezací stroj