Laserové spracovanie ako najbežnejšia aplikácia laserových systémov

- Jun 05, 2018 -

Medzi hlavné technológie patrí laserové zváranie, rezanie laserom, povrchová úprava, laserové značenie, laserové vŕtanie, mikromakovanie a fotochemická depozícia, stereolitografia a laserové leptanie.


Zariadenia na spracovanie laserom sú jednou z kľúčových technológií transformácie tradičných výrobných odvetví pomocou technológie laserového spracovania. Medzi hlavné produkty patria rôzne typy laserových značkovacích strojov, zváracie stroje, rezacie stroje, klincovačky, gravírovacie stroje, stroje na tepelné spracovanie a trojrozmerné tvárniace stroje. Maohua atď. Takéto výrobky boli alebo vstupujú do rôznych priemyselných odvetví.


Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • Vysokokvalitné laserové značkovacie zariadenie s laserovým označením 20W s rotáciou
  • Desktop CO2 laserové značenie stroj
  • Stroj na značenie dreva C02 s RF30W 60W
  • 40w CO2 laserový rytec
  • priemyselné plazmové rezacie zariadenie
  • Dynamický laserový laserový laserový stroj na strihanie pozvánky