Ako si vybrať vysokovýkonný laserový laserový značkovací stroj

- May 05, 2018 -

Kúpiť vláknové laserové značenie stroj vidieť jasne


Po prvé, pozrite sa na kvalitu laseru, pretože laser je najdôležitejším miestom pre celý stroj na označovanie vlákien, ktorý určuje kvalitu zariadenia na označovanie vlákien.


Po druhé, podľa toho, či je chladiace zariadenie zariadenia na značenie vlákien laserom dobré, možno ho posúdiť z nasledujúcich aspektov:


1. Ako tok chladiacej vody? Čím rýchlejšia je prietok chladiacej vody, tým je užitočnejšia na odvod tepla.


2. Ak unikajú vodné potrubie chladiaceho systému, rosa môže ovplyvniť výkon lasera.


Nakoniec, v závislosti od kvality laserovej šošovky zariadenia na značenie vlákien laserom, čím lepšie je laserová šošovka, tým viac odrážajú laserové svetlo, tým menšia je strata laseru, čo vedie k zlepšeniu elektrooptickej miery konverzie optického vlákna laserový značkovací stroj. Šošovky používajú dovezené šošovky, domáce šošovky, domáce šošovky sú rozdelené na použitie dovážaných materiálov a použitie domácich dvoch materiálov, cenová medzera je veľmi veľká, rozdiel medzi použitím efektov a životnosti je tiež veľmi veľký.


Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • Zariadenie na laserové značenie 20W 30W
  • laserové značenie stroj na kov
  • prenosný laserový značkovací stroj
  • Desktop CO2 laserové značenie stroj
  • Fiber laserové značenie stroj na označenie pera
  • 3W 5W UV laserový značkovací stroj pre plasty